• Szállítás és fizetés
 • Garancia
 • GYIK
 • Ügyfélszolgálat
 • Bezárás

  Garancia

  GARANCIA, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS - Törvény által előírt garanciális feltételek

  Kötelező (jogszabály által előírt) jótállás feltételei:

  A kötelező (jogszabály által előírt) jótállás feltételei a jótállási időt sávosan, a tartós fogyasztási cikk bruttó eladási árához igazodva határozza meg. (Termékoldalainkon a bruttó eladási árat tüntettük fel.)

  Az eladási ársávok és a kötelező jótállási idő az alábbiak szerint alakul:

  • A 250.000 forint eladási ár felett 3 év kötelező jótállást határoz meg a szabályozás (250.001 Ft-tól felfelé).
  • A 10.000 forintot meghaladó, de maximum 250.000 forint eladási ár esetén 2 év a kötelező jótállás (10.001 Ft - 250.000 Ft-ig).
  • A 10.000 forintot el nem érő árú fogyasztási cikkre nincs jótállási kötelezettség.
  • kivételt képeznek azok a termékek amikre + 1 év kötelező jótállás biztosítása kötelező a trv.-i rendelkezés alapján. Ezen termékek esetén ennyivel nő a jótállási idő.

  Webshopunk a fentiek ellenére a 10.000 Ft eladási ár alatti termékekre is 6 hónap jótállást vállal! Ennek feltételei megegyeznek a törvényileg előírt jótállás feltételeivel!

  A jogszabály által előírt kötelező jótállási időn felül a gyártó önkéntes jótállást is vállalhat, melyet akár többletfeltételhez is köthet. Kérjük, az önkéntes jótállás feltételeiről minden esetben körültekintően tájékozódjanak a gyártó elérhetőségein!

  A pontos jótállási idő a jótállási jegyen található meg.

  Értékhatártól függetlenül 2 év szavatosság vonatkozik minden termékünkre.

  Ha a termék nem rendeltetésszerűen működik, cserét biztosíthatunk.

  A termékek szakszerűtlen kezeléséből eredő hibák javítására vagy cserére nem vagyunk kötelezhetőek!

  A termékek szakszerűtlen használatából illetve kezeléséből eredő balesetekért önállóan a termék használója polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásban is felelős.

  A tévesztett, illetve hibás termékeket vevőszolgálatunkon jelezheti.

  Egyes termékek esetén (ideértve elsősorban a porcelán, az üveg és a fa anyagú edényeket és evőeszközöket) a nyilvánvalóan nem túlzó mértékű (legfeljebb 2% - 3% közötti), gyártástechnológiából adódó méretbeli-tűréshatárbeli eltérések nem jelentik a termék hibás teljesítését.

  Amennyiben a termék a szervíznek javításra lett átadva, de szakértői megállapításra került, hogy garanciális keretek között nem javítható, és a vásárlónak már időbeli hatályát vesztette az elállási joga, el kell szállítsa a terméket. A vásárlónak a közlésétől számítva 3 munkanap után, raktározási díjat számol fel, aminek a mértéke napi 300,- Ft + ÁFA.

  ELÁLLÁSI JOG

  Korm.r. 20.§ (2)b) szerint a Fogyasztó a megrendelés átvételét követően, legfeljebb 14 naptári napon belül, Korm.r. 4.§.9. szerint a(z) címre küldött email nyilatkozattal (nincs formai kötöttség), telefonon szóbeli közléssel vagy postai úton küldött nyilatkozattal (nincs formai kötöttség) történő indoklás nélkül állhat el.

  A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. (Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése)

  ELÁLLÁSI JOG A GYAKORLATBAN:

  14+14 Napos Elállás

  A törvényileg meghatározott elállási idő a termék átvételétől számított 14 nap, mi ezt a lehetőséget bővítjük ki újabb 14 nappal, így 28 nap áll rendelkezésre az elállás érvényesítésére.

  Korm.r. 20.§ (2)b) szerint a Fogyasztó a megrendelés átvételét követően, legfeljebb 14 naptári napon belül, Korm.r. 4.§.9. szerint a(z) irjnekunk@irjnekunk.hu címre küldött email nyilatkozattal (nincs formai kötöttség), telefonon szóbeli közléssel vagy postai úton küldött nyilatkozattal (nincs formai kötöttség) történő indoklás nélkül állhat el.

  HÁZTÓL HÁZIG GARANCIA - Törvény által eltérő, általunk biztosított garanciális feltételek

  Amennyiben a termék mellé "Háztól házig garancia" lett vásárolva, annak az indulási ideje a termék szavatossági idejének a lejáratával kezdődik, és addig az időtartamig tart, ahány évet vásárolt hozzá a megrendelő. Ezen időtartamig bejelentett és ténylegesen hibás termék oda-vissza szállítását a cégünk végzi. Ezen szolgáltatás nem vonatkozik az elállási jogra.

  Amennyiben a termékről a szerviz jegyzőkönyvvel együtt megállapítja, hogy a termék hibátlan vagy visszahozatalt követően akar a vásárló az elállási jogával élni, úgy az elhozatal és visszaszállítás költségét a vásárlót terheli.

  Amennyiben a termék hibás 110%-ban térítjük vissza a vételárát, vagy pedig a termék árának 10 %-ával megegyező levásárolható összeget biztosítunk

  FIGYELEM!

  Korm.r. 29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

  1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
  2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
  3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
  4. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

  A kormányrendelet ezen esetekben nem kötelezi a Kereskedőt sem a termékek visszaszállítására, sem a díjak visszafizetésére.

  A 45/2014-es (II.26.) korm. Rendelet 29.§ e) pont alapján tájékoztatjuk, hogy egészségvédelmi okokból a fehérneműket, zoknit, harisnyát, tapaszokat és egészségügyi cikkeket tartalmazó csomagok esetén ha a csomag megbontásra került az elállási jog nem érvényesíthető!

  Egyes termékekkel kapcsolatban az elállási jog alkalmazásáról, a vásárló különös kérése esetén, Kereskedő ügyfélszolgálati elérhetőségein természetesen szívesen válaszol és ad tájékoztatást.

  Elállási határidő a termék átvételekor kezdődik, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötéskor.

  A fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia a terméket.

  Elállás esetén a Vállalkozás legkésőbb 14 napon belül fizeti vissza a fogyasztó által kifizetett teljes összeget.

  Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a Vállalkozás nem köteles megtéríteni.

  Elállás esetén a fogyasztót a termék visszaküldésének a költsége terheli, kivéve, ha a Vállalkozás vállalta e költségek viselését.

  VISSZAVÉTEL

  A Vállalkozás felhívja arra a fogyasztók figyelmét, hogy túlhasznált, értékesítésre nem alkalmas terméktől való elállás esetén nem téríti vissza a teljes vételárat. A termék átvételét követő 14 (+14) nap arra is szolgál, hogy a fogyasztó rendeltetésszerű használat keretein belül győződhessen meg a termékről, annak működéséről. Ha ezen idő alatt a terméket „túlhasználják" (pl. fúrógép, széttaposott lábbeli), a vállalkozás hivatkozhat arra, hogy túlhasználat miatt nem téríti vissza a teljes vételárat, azonban nem kötheti ki, hogy „Érdemben nem érvényesíthető elállási jog”.

  A fogyasztó azokban az esetekben nem gyakorolhatja elállási jogát, melyeknél azt a Korm. rendelet 29. §-a - a felek eltérő megállapodása hiányában egyes termékek vonatkozásában – kizárja.

  Már kiszállított, de hibás teljesítésű (hibás összeállítású, vagy a szállítás során elromlott) tételek esetén, szavatossági/jótállási igények teljesítésével kapcsolatban Kereskedő a visszaszállítását belföldön vállalja (Korm.r.24.

  Amennyiben a termékről felbontás után derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 14 napos cserelehetőséget biztosítunk.

  DÍJAK VISSZATÉRÍTÉSÉNEK MÓDJA:

  Az elállás bejelentését követő legkésőbb 14. naptári napra visszautaljuk az összeget a Vásárló által megadott bankszámlaszámra, vagy pedig az eredeti fizetési móddal megegyező módon.

  További részletes tájékoztatást a vásárlást követően emailben kapott tájékoztatóban, a vásárlást követő "Ügyintézői" oldalon vagy pedig az ÁSZF-ben olvashat.

  Szeretnél olcsóbban vásárolni?

  Iratkozz fel a hírlevelünkre és értesülj első kézből a leárazásokról!